აქტუალური
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 30 ივნისს იწყება

erovnuli-gamocdebi3გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი გამოაქვეყნა:

30 ივნისი და 1 ივლისი (პირველი სესია, მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;

4-5 ივლისი (პირველი სესია, მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;

6 ივლისი (მეორე სესია) – უცხოური ენა (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა);

7-8 ივლისი (მეორე სესია) – უცხოური ენა (ინგლისური ენა);

11 ივლისი (მეორე სესია) – უცხოური ენა (რუსული ენა);

12 ივლისი (პირველი სესია, მეორე სესია) – ისტორია;

13 ივლისი (პირველი სესია, მეორე სესია) – მათემატიკა;

14 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;

15 ივლისი (პირველი სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;

18 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;

19 ივლისი (მეორე სესია) – გეოგრაფია;

20 ივლისი (პირველი სესია) – ქიმია;

21 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა.

 

საერთო სამაგისტრო გამოცდა:

14 ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

15 ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.