სააკაშვილი – ფსიქიატრიული გამოკვლევების ფასეული ობიექტი

ხიდირბეგიშვილი, SPUTNIK: საქართველოს ყველა გზა COVID-19- ის საწინააღმდეგო რუსულ ვაქცინებთან მიდის

საქართველო კარგავს მონოპოლიას ტრანზიტზე – ხიდირბეგიშვილი, „Россия 24“