აქტუალური
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები პირველი კვარტლის მიხედვით

saqstati12საქსტატი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 2011 წლის პირველი კვარტლის წინასწარ მონაცემებს აქვეყნებს, რომელთა მიხედვითაც, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2011 წლის პირველ კვარტალში 174 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2,3-ჯერ აღემატება 2010 წლის და 1,5-ჯერ 2009 წლის შესაბამისი პერიოდების მონაცემებს.

2011 წლის პირველ კვარტალში 6 უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნის წილმა საქართველოში 86% შეადგინა. ამასთან, ევროკავშირის ქვეყნებიდან განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 116 მლნ აშშ დოლარი და მთლიანი ინვესტიციების 67% შეადგინა. ქვეყნების მიხედვით პოზიციები ასე გადანაწილდა: კვიპროსი (41,4 მლნ აშშ დოლარი); გაერთიანებული სამეფო (28,7 მლნ აშ შ დოლარი); ნიდერლანდები (25,1 მლნ აშშ დოლარი); რუსეთი (19,8 მლნ აშშ დოლარი); ვირჯინიის კუნძულები (19,6 მლნ აშშ დოლარი); თურქეთი (13,9 მლნ აშშ დოლარი); აზერბაიჯანი (11,7 მლნ აშშ დოლარი); საერთაშორისო ორგანიზაციები (8,7 მლნ აშშ დოლარი); დანარჩენი ქვეყნები (4,7 მლნ აშშ დოლარი).

უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების პროცენტული სტრუქტურა 2011 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით სექტორულ დიაგრამაზე ასე გამოიყურება: პირველ ადგილზე კვიპროსი იმყოფება 24 პროცენტით, მეორეზე – გაერთიანებული სამეფო 17 პროცენტით, ხოლო მესამეზე – ნიდერლანდები 15 პროცენტით.

ამასთან, 2010 და 2011 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას წლიური სტატისტიკური გამოკვლევის მასალების დამუშავების შემდეგ.

2010 წლის დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2011 წლის 15 აგვისტოს.